Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VNG

VNG

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Dossiers - Algemeen

VSO maakt Plan van Aanpak garantiebanen

Het VSO heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst op 15 januari 2018

‘Iedereen perspectief op werk’

Dat was het thema van de Nationale Denk Tank 2017. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met structuur.

Geplaatst op 19 december 2017

Gezamenlijke agenda voor leerstoelen

Ontwikkelingen in het publiek domein leiden tot transformaties en verschuivingen, met allerlei gevolgen voor kwaliteit van arbeid en arbeidsverhoudingen. De vijf bijzondere leerstoelen van het CAOP willen de komende jaren met elkaar ingaan op deze thema’s en werken daarom met een gemeenschappelijke agenda.

Geplaatst op 22 november 2017

Staat van de ambtelijke dienst 2017

De Staat van de Ambtelijke Dienst is uit, een tweejaarlijkse productie van de bijzondere leerstoelen van het CAOP. Dit jaar met als ondertitel: 'De motiverende overheid anno 2017'.

Geplaatst op 3 november 2017

Trends en cijfers 2017

Trends en Cijfers is een jaarlijkse rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die inzicht geeft in het ambtenaren-bestand en de trends en bewegingen die zich erin voordoen.

Geplaatst op 1 november 2017

Deel dit artikel

Ga naar...