Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Dossiers - Algemeen

Staat van de ambtelijke dienst 2017

De Staat van de Ambtelijke Dienst is uit, een tweejaarlijkse productie van de bijzondere leerstoelen van het CAOP. Dit jaar met als ondertitel: 'De motiverende overheid anno 2017'.

Geplaatst op 3 november 2017

Trends en cijfers 2017

Trends en Cijfers is een jaarlijkse rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die inzicht geeft in het ambtenaren-bestand en de trends en bewegingen die zich erin voordoen.

Geplaatst op 1 november 2017

Wijzigingen pensioenregeling per 1 januari 2018

Begin september heeft de Pensioenkamer de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2018 bekrachtigd.

Geplaatst op 20 oktober 2017

Boete banenafspraak is een slecht middel

Met elkaar streven naar een voorgenomen aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is goed. Maar een boete wanneer het niet precies volgens het tijdpad lukt is een slecht middel.

Geplaatst op 10 oktober 2017

Beleid doet te weinig met productiviteit

In het Nederlandse beleid is te weinig aandacht voor productiviteit.

Geplaatst op 9 oktober 2017

Deel dit artikel

Ga naar...