Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

VNG

VNG

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Organisatie

Het VSO heeft een dagelijks en algemeen bestuur waarin de werkgevers uit de overheidssectoren zijn vertegenwoordigd. De algemeen secretaris ondersteunt het bestuur.

Het VSO is zelf ook in tal van bestuurlijke fora en werkgroepen vertegenwoordigd.

Onder de koepel van het VSO functioneren momenteel twee platforms: het Platform Arbeidszaken en het Pensioenoverleg.

De overheidssectoren waarvoor het VSO de gezamenlijke werkgeversbelangen vertegenwoordigt, zijn in twee hoofdgroepen te verdelen:

  • kabinetssectoren, zoals de departementen en de politie
  • de niet-kabinetssectoren, zoals waterschappen, universiteiten en het onderwijs.

Deze laatste hoofdgroep heeft in juni 2008 besloten zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) binnen het VSO.