Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Zilveren koetsje voor VSO-redacteur

De voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, heeft een Zilveren Koetsje uitgereikt aan de Haagse journalist Klaas Salverda. Hij is ook redacteur van de VSO-site.

Geplaatst in Algemeen op 4 oktober 2018

VSO-congres over de banenafspraak

Op vrijdag 2 november 2018 organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een congres over de banenafspraak

Geplaatst in Algemeen op 27 september 2018

Banenafspraak

Kamer heft onderscheid markt en overheid bij Banenafspraak op

Een meerderheid in de Kamer heeft voor een motie gestemd waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

Geplaatst in nieuws op 9 oktober 2018

‘Onderscheid tussen markt en overheid belemmert banenafspraak’

Het onderscheid tussen overheid en markt vormt een van de belemmeringen die het halen van de banenafspraak voor bij elkaar 125.000 extra banen in de weg staan. Het wegnemen van deze belemmering zal de mogelijkheden voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten.

Geplaatst in nieuws op 8 oktober 2018

Uitstel stemming over opheffen onderscheid markt en overheid

Op verzoek van de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft de Kamer besloten tot uitstel de stemming over de motie waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

Geplaatst in nieuws op 2 oktober 2018

Gevolgen macro-banenafspraak markt en overheid

Wat staat er in de weg om het onderscheid tussen markt (100.000 banen) en overheid (25.000 banen) in de Banenafspraak te laten vallen? Op die vraag geeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) uitvoerig antwoord in de zojuist verschenen Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel over het deactiveren van de quotumheffing.

Geplaatst in nieuws op 27 september 2018

Kamermotie maakt einde aan onderscheid markt en overheid bij banenafspraak

De vier coalitiepartijen die samen een krappe meerderheid in de Kamer vormen, hebben gezamenlijk een motie ingediend waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen. Daardoor wordt het meetellen van banen via inkoop mogelijk en doet het er niet langer toe of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Geplaatst in nieuws op 26 september 2018

Benutten van sociale ondernemingen via Aanbestedingswet

In hoeverre kunnen sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet worden benut voor het creëren van banenkansen voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt?

Geplaatst in nieuws op 25 september 2018

Waardering voor breed offensief arbeidsbeperkten

Kamerbrede instemming met het niet doorgaan van de invoering van het instrument loondispensatie. En politieke blijdschap bij een Kamermeerderheid over het brede offensief dat staatssecretaris Van Ark heeft ontworpen om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

Geplaatst in nieuws op 12 september 2018

Inkoop gaat meetellen bij inkopende werkgever

Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil dat het mogelijk wordt dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever. De inleenadministratie zou overbodig moeten worden.

Geplaatst in nieuws op 10 september 2018

Trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2018

Om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio, brengt UWV elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit.

Geplaatst in nieuws op 27 juli 2018

Quotumcalculator banenafspraak

Wilt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid is dit in maximaal zes stappen vast te stellen.

Geplaatst in nieuws op 16 juli 2018

Kansen met de banenafspraak

Werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs lopen achter op schema voor de banenafspraak.

Geplaatst in Primair onderwijs / Voortgezet onderwijs op 16 oktober 2018

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van VSO

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

verzenden