Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de Tweede Kamer uiteengezet wat het kabinet doet om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. De hoogconjunctuur van dit moment onderstreept de noodzaak om in actie te komen.

Geplaatst in Algemeen op 18 juni 2018

Banenafspraak

‘Overheid schiet in eigen voet’

De overheid schiet in eigen voet door het quotum voor arbeidsbeperkten te activeren. Commissaris Aart van der Gaag van ‘Op naar de 100.000 banen’ in de marktsector geeft klip en klaar aan dat het activeren van het quotum contraproductief werkt.

Geplaatst in nieuws op 18 juni 2018

Zuid-Holland aan vooravond groepsinzet voor extra handen

In navolging van het Rijk wil de provincie Zuid-Holland ook groepen maken waarin mensen met een arbeidsbeperking een team vormen dat uiteenlopende functies vervult.

Geplaatst in nieuws op 15 juni 2018

Staatssecretaris Van Ark: ‘Van uitstel komt geen afstel’

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft haar voorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein naar de Kamer gestuurd. Het voorstel maakt onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk en voorziet erin dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven.

Geplaatst in nieuws op 7 juni 2018

Vijf onderzoeken rond uitvoering banenafspraak

Menige partij is in afwachting van de uitkomsten van de welgeteld vijf onderzoeken die het kabinet rond de banenafspraak heeft geïnitieerd.

Geplaatst in nieuws op 28 mei 2018

Subsidie voor functieanalyses

Universiteiten kunnen financiering voor een functieanalyse aanvragen voor het passend maken van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Geplaatst in Universiteiten op 15 juni 2018

Nik heeft een baan, hij wordt rijksambtenaar

‘Je bent zwakzinnig. Je moet de rest van je leven in een internaat wonen.’ Zijn hele jeugd hoorde Nik van Hoogstraten dit soort dingen. Maar nu heeft hij een echte baan, als ambtenaar nog wel.

Geplaatst in Rijk en ZBO's op 18 mei 2018

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van VSO

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

verzenden