Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Deskundigenpanel verjaring asbestschade

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is blij dat de partijen binnen het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) unaniem hebben besloten om een deskundigenpanel verjaring in te stellen. Het deskundigenpanel kan, aldus Van Ark, de scherpe randen van een beroep op verjaring verzachten.

Geplaatst in Algemeen op 17 juli 2018

Strategisch personeelsbeleid rijksoverheid

Gemiddeld is een rijksambtenaar 48 jaar, het aantrekken van ICT’ers is lastiger en maatschappelijke vraagstukken worden diverser en complexer; het werk voor de rijksambtenaar verandert.

Geplaatst in P&O-beleid op 16 juli 2018

Banenafspraak

Trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2018

Om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio, brengt UWV elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit.

Geplaatst in nieuws op 27 juli 2018

Ondergebruik van no-riskpolis bij werkgevers

Werkgevers maken minder gebruik van de no-riskpolis dan zij zouden kunnen. Die conclusie trekt Peter Rijnsburger in een zogeheten kennisverslag van UWV onder de titel ‘De no-riskpolis in kaart gebracht’.

Geplaatst in nieuws op 23 juli 2018

Reacties én suggesties na jongste cijfers banenafspraak

‘Meer werk voor mensen met een beperking’. ‘Bedrijven wel, maar overheid haalt wéér quotum gehandicapten niet’. Dat waren de meest voorkomende reacties op de jongste banenafspraakcijfers die staatssecretaris Van Ark naar de Kamer heeft gestuurd. Maar er waren er meer.

Geplaatst in nieuws op 17 juli 2018

Quotumcalculator banenafspraak

Wilt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid is dit in maximaal zes stappen vast te stellen.

Geplaatst in nieuws op 16 juli 2018

Overheid realiseert sterke stijging banen arbeidsbeperkten

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat binnen de overheid een baan heeft gevonden is in 2017 met bijna 3.000 gestegen. Deze stijging is groter dan verwacht.

Geplaatst in nieuws op 2 juli 2018

Reactie publieke werkgevers: 'Stijgende lijn'

‘Goed om te zien dat er een stijgende lijn zit in het aantal banen dat wij realiseren. We zijn er nog niet, er is nog een flinke slag te maken. We verwachten in de onderzoeken die zijn gedaan aanknopingspunten te vinden die ons gaan helpen met het realiseren van meer banen. En we gaan graag in gesprek met het kabinet over aanvullende acties die nodig zijn.’

Geplaatst in nieuws op 2 juli 2018

Staatssecretaris Van Ark blij met meer banen arbeidsbeperkten

“Goed nieuws voor alle mensen die via de banenafspraak aan het werk zijn gekomen”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de jongste cijfers die zij net aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Geplaatst in nieuws op 2 juli 2018

Partnerschap markt en overheid in inkoopdomein

Hoe kunnen via inkoop door de overheid duurzame banen worden gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking? Hoe werken markt en overheid samen aan een inclusieve organisatie?

Geplaatst in nieuws op 25 juni 2018

‘Overheid schiet in eigen voet’

De overheid schiet in eigen voet door het quotum voor arbeidsbeperkten te activeren. Commissaris Aart van der Gaag van ‘Op naar de 100.000 banen’ in de marktsector geeft klip en klaar aan dat het activeren van het quotum contraproductief werkt.

Geplaatst in nieuws op 18 juni 2018

Zuid-Holland aan vooravond groepsinzet voor extra handen

In navolging van het Rijk wil de provincie Zuid-Holland ook groepen maken waarin mensen met een arbeidsbeperking een team vormen dat uiteenlopende functies vervult.

Geplaatst in nieuws op 15 juni 2018

Subsidie voor functieanalyses

Universiteiten kunnen financiering voor een functieanalyse aanvragen voor het passend maken van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Geplaatst in Universiteiten op 15 juni 2018

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van VSO

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

verzenden