Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

VSO-congres over het perspectief van de banenafspraak

Het hebben van een baan en het verrichten van arbeid heeft sterke invloed op de gezondheid van mensen. De banenafspraak maakt deel uit van een groter verhaal, namelijk perspectief voor mensen voor wie het niet allemaal vanzelf gaat. Dat gaat over grenzen heen van politiek, kabinetten en sectoren.

Geplaatst in Algemeen op 6 november 2018

Na 25 jaar sectorenmodel: Tijd om op eigen benen te staan

Vijfentwintig jaar geleden werd het sectorenmodel ingevoerd. In een openbaar debat bij het CAOP draaide het om de vraag wat het sectorenmodel heeft gebracht en wat voor de toekomst voorligt.

Geplaatst in Algemeen op 2 november 2018

Banenafspraak

Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het Spoorboekje banenafspraak samengesteld.

Geplaatst in nieuws op 8 november 2018

VSO-congres over banenafspraak: Perspectief over grenzen heen

Het hebben van een baan en het verrichten van arbeid heeft sterke invloed op de gezondheid van mensen. De banenafspraak maakt deel uit van een groter verhaal, namelijk perspectief voor mensen voor wie het niet allemaal vanzelf gaat. Dat gaat over grenzen heen van politiek, kabinetten en sectoren.

Geplaatst in nieuws op 6 november 2018

Regionale trendrapportage banenafspraak tweede kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het tweede kwartaal van 2018 uitgebracht.

Geplaatst in nieuws op 5 november 2018

Overheden maken zelf weer schoon

Niet alleen de Rijksoverheid is weer zelf gaan schoonmaken, ook bij gemeenten is dit een trend. Van de vijf grootste gemeenten hebben er vier de afgelopen jaren de schoonmaak geheel of gedeeltelijk binnen hun eigen organisatie geplaatst, zo blijkt uit navraag van het Financieele Dagblad.

Geplaatst in nieuws op 29 oktober 2018

Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Informatie over de Wetswijziging Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) per 1 januari 2019 en het vooruitlopen op deze nieuwe wetgeving bij aanvragen vanaf 1 oktober 2018.

Geplaatst in nieuws op 26 oktober 2018

Kamer heft onderscheid markt en overheid bij Banenafspraak op

Een meerderheid in de Kamer heeft voor een motie gestemd waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

Geplaatst in nieuws op 9 oktober 2018

‘Onderscheid tussen markt en overheid belemmert banenafspraak’

Het onderscheid tussen overheid en markt vormt een van de belemmeringen die het halen van de banenafspraak voor bij elkaar 125.000 extra banen in de weg staan. Het wegnemen van deze belemmering zal de mogelijkheden voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten.

Geplaatst in nieuws op 8 oktober 2018

Waardering voor breed offensief arbeidsbeperkten

Kamerbrede instemming met het niet doorgaan van de invoering van het instrument loondispensatie. En politieke blijdschap bij een Kamermeerderheid over het brede offensief dat staatssecretaris Van Ark heeft ontworpen om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

Geplaatst in nieuws op 12 september 2018

Inkoop gaat meetellen bij inkopende werkgever

Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil dat het mogelijk wordt dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever. De inleenadministratie zou overbodig moeten worden.

Geplaatst in nieuws op 10 september 2018

BZK en Hogeschool praten over inclusie

Hogeschool Leiden behaalt goede resultaten met betrekking tot het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ​Dat dit opvalt binnen de politiek, blijkt uit het recente bezoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Geplaatst in Rijk en ZBO's / Hogescholen op 7 november 2018

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van VSO

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

verzenden