VSO per 1 januari 2020 opgeheven

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) is per 1 januari 2020 opgeheven.

De werkgevers bij de decentrale overheden en het onderwijs hebben zich verenigd in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Lid van ZPW zijn de sectorwerkgevers van gemeenten, provincies, waterschappen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoge beroepsonderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen, en universitair medische centra.

De werkgevers bij de kabinetssectoren zullen apart hiervan opereren. De kabinetssectoren zijn Rijk, politie, defensie en rechterlijke macht.

De informatie over de banenafspraak die u eerst vond op bij het VSO, vindt u nu bij samenvoormeerbanen: hierin werken ZPW, de kabinetssectoren en VNO-NCW samen voor de banenafspraak.

Binnenkort hier de link naar de nieuwe website