Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak

Mr ‘De Normaalste Zaak’ Bert van Boggelen: ‘Binnen alle organisaties werken ménsen’

Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak bouwde Bert van Boggelen meer dan acht jaar aan een netwerk van werkgevers die gemotiveerd zijn om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Op 1 januari vertrekt hij.

Geplaatst in nieuws op 4 december 2019

Banenafspraak is indicator voor ‘onbeperkt meedoen’

De cijfers achter de Banenafspraak vormen een van de indicatoren uit het programma ‘Onbeperkt Meedoen!’ waarmee het kabinet gehoor wil geven aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Geplaatst in nieuws op 3 december 2019

Factsheet uitvoering Participatiewet 2015-2019

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019.

Geplaatst in nieuws op 29 november 2019

VSO houdt op te bestaan, banenafspraak gaat verder

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) houdt eind 2019 op te bestaan.

Geplaatst in nieuws op 22 november 2019

Wet banenafspraak werkt

De Wet banenafspraak werkt. Onderzoekers van Panteia bevestigen de positieve trend van de groei van het aantal extra banen.

Geplaatst in nieuws op 20 november 2019

Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet.

Geplaatst in nieuws op 19 november 2019

Indicatieve quotumpercentages overheidswerkgevers

Dit zijn de indicatieve quotumpercentages voor de komende jaren.

Geplaatst in nieuws op 19 november 2019

Publiek servicepunt voor werkgevers

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht.

Geplaatst in nieuws op 18 november 2019

Eerste Kamer achter deactiveren quotumheffing

De Eerste Kamer heeft voor wetgeving gestemd die onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk maakt en erin voorziet dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven.

Geplaatst in nieuws op 12 november 2019

Rijk koopt in met impact

5000 participatiebanen creëren, waarvan 1500 via inkoop en opdrachtgeverschap. Dat is één van de concrete doelen die het Rijk voor ogen staat bij de rijksbrede inkoop die ‘duurzaam, sociaal en innovatief’ is.

Geplaatst in nieuws op 11 november 2019

Voortgang banenafspraak: Overheden gaan blijvend rapporteren

Overheidssectoren moeten blijvend rapporteren over de concrete voortgang van de banenafspraak. Daarvoor zal elke sector elk jaar met een rapportage moeten komen.

Geplaatst in nieuws op 5 november 2019

Gemeente als inclusieve werkgever

Gemeenten hebben veel verantwoordelijkheden op het gebied van het VN-Verdrag Handicap. Een aspect daarvan is het goede voorbeeld geven door zelf een inclusieve organisatie te zijn. De inspiratiebundel 'Inclusief werkgeverschap' bevat tips en ervaringen van gemeenten en werknemers.

Geplaatst in Gemeenten en Wgr op 24 oktober 2019

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief van VSO Werkgevers

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.

verzenden