Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Netwerk banenafspraak / participatiewet

Scholen in het voortgezet onderwijs die zich actief inzetten bij het realiseren van vaste banen voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak, kunnen zich aanmelden voor het netwerk banenafspraak/participatiewet.

Het netwerk is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de banenafspraak zoals directieleden, rectoren en/of HRM-medewerkers en heeft als doel om de deelnemers van kennis te voorzien en elkaar ook na de bijeenkomsten te ondersteunen

Tijdens de eerste bijeenkomst op 25 september wordt ingegaan op het creëren van banen, hoe moet ik de contracten met deze groep werknemers organiseren en wat zijn eigenlijk de financiële regelingen waar ik als werkgever gebruik van kan maken. Natuurlijk komen de banenafspraak en de quotumregeling ook aan bod.

Afhankelijk van de vraag wordt in de vervolgbijeenkomst op 15 november aandacht besteed aan samenwerking met vso/pro, genereren van draagvlak, kosten en baten, het organiseren van de begeleiding en door u zelf geagendeerde onderwerpen. Tijdens deze bijeenkomst wordt door UWV een masterclass verzorgd.

Organisatie
De organisatie is in handen van de VO-raad en Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs. Op de bijeenkomsten zullen deskundigen van onder meer UWV, WSP en praktijkvoorbeelden u voorzien van praktisch toepasbare kennis.

Datum en tijd
De bijeenkomsten vinden plaats op:

- dinsdag 25 september van 14.00 tot 16.00 uur
- donderdag 15 november van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie
Deze bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, bij de VO-raad.

Aanmelden en kosten
Scholen kunnen zich kosteloos aanmelden via het online formulier. Als u zich aanmeldt wordt u verwacht bij beide bijeenkomsten.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gemma Hufen.

Deel dit artikel

Ga naar...