Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale werkconferentie banenafspraak in Flevoland

Provincie Flevoland organiseert een Werkconferentie Banenafspraak op 22 november 2018 van 9.00 tot 13.00 uur in het provinciehuis te Lelystad.

De conferentie richt zich op publieke organisaties in Flevoland en staat in het teken van uitwisseling van kennis en ervaringen. Ook gaan we onder het motto 1 + 1= 3 op zoek naar kansen voor regionale samenwerking in het realiseren van banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak.

Programma
Het programma van de ochtend is:
08.45 uur          Inloop met kopje koffie/thee
09.00 uur          Opening door Commissaris van de Koning Leen Verbeek
09.15 uur          1e ronde werktafels
10.15 uur          2e ronde werktafels
11.00 uur          pauze
11.15 uur          3e ronde werktafels
12.00 uur          Yvonne Neven (provincie Gelderland) vertelt over talenttraject werken zonder te beperken
12.30 uur          Lunch
13.00 uur          Afsluiting

Werktafels
Je kunt deze ochtend deelnemen aan drie van de volgende vijf werktafels. Meer informatie over de workshops vind je op www.flevoland.nl/werkconferentie.

Werktafel 1       Hoe pakt de provincie het aan?
Werktafel 2       Wat doet het UWV voor de banenafspraak?
Werktafel 3       Hoe het Werkbedrijf Lelystad werkgevers en kandidaten ondersteunt
Werktafel 4       De Jobcoach
Werktafel 5       Talent Inclusief biedt werkgevers maatwerk voor participatiebanen

Waar
De werkconferentie vindt plaats in het provinciehuis van Flevoland aan de Visarenddreef 1 te Lelystad. Deelname is gratis.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 19 november via de website van de provincie Flevoland. Per organisatie maximaal 3 personen. 

Meer informatie
Nadere informatie over de werkconferentie is te verkrijgen bij Jan Boerstra (jan.boerstra@flevoland.nl) tel. 0320 - 26 54 62 of Sandra van der Plas (Sandra.VanderPlas@flevoland.nl) tel. 0320 - 26 57 07

Deel dit artikel

Ga naar...