Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

VNG

VNG

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Conferentie Buying for Social Impact

Op donderdag 13 juni vindt in Amsterdam de conferentie over sociaal inkopen plaats: 'Buying for Social Impact, van idee naar uitvoering'.

Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen overheden een bijdrage leveren: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s.
 
De Nederlandse Aanbestedingswet biedt instrumenten om dit te versterken. We willen we de kennis vergroten, best practices - in Nederland en daarbuiten - uitwisselen en daarmee het sociaal inkopen stimuleren. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en hoe kun je die gebruiken in het werk?

Vooraf registreren
Bent u betrokken bij het inkoopproces als inkoper en/of bij de beleidsontwikkeling van sociale impact? Dan bent u van harte uitgenodigd om u vooraf te registreren voor de conferentie. Deelname is gratis.
 
De conferentie wordt mede georganiseerd door stichting De Omslag in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social en PIANOo. Een uitgebreid programma volgt.

Deel dit artikel

Ga naar...