Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Participatie politieke ambtsdragers met een beperking

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een onderzoek verricht naar de deelname van mensen met een beperking aan politiek en bestuur. Het enthousiasme over dit onderwerp was groot en heeft geleid tot vele mooie en interessante gesprekken.

De opbrengst van de interviews geeft veel stof tot nadenken, verdere discussies en actiemaatregelen. Zo kwam uit de interviews onder andere naar boven dat politieke ambtsdragers met een beperking door hun voorbeeldfunctie invloed hebben op meer inclusie in onze samenleving.

Op 4 juli a.s. wil BZK graag verder gaan werken aan oplossingen om deelname van deze groep aan politiek en bestuur te vergroten. De resultaten gebruikt BZK om vervolgens te komen tot een actieplan met maatregelen die zijn afgestemd op de praktijk. Het actieplan zal in het najaar worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

De bijeenkomst over het vergroten van de participatie van politieke ambtsdragers met een beperking heeft als thema 'Hoe faciliteren we de toekomst?'

Datum:       Donderdag 4 juli 2019
Tijd:            10.30 uur tot 16.30 uur met lunch en borrel
Locatie:      Theater aan het Spui, Spui 187, Den Haag

Het inhoudelijke programma met dagvoorzitter Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek) ziet er vooralsnog als volgt uit:
-   Plenair ochtendprogramma met een korte presentatie van de conclusies van het onderzoek
-   Drie interactieve workshops
-   Plenaire afsluiting
-   Netwerkborrel

Aanmelden
Het aanmeldformulier vindt u hier. Ook voor deelname aan de workshops en of u eventueel voorzieningen nodig heeft om er te komen. Vragen of wilt u zich afmelden? Neem dan contact op met Lisanne de Roos via bijeenkomst@minbzk.nl.

Locatie en toegankelijkheid
De locatie Theater aan het Spui is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en is in nabijheid van station Den Haag Centraal (750 meter). Pal achter het theater ligt parkeergarage Veerkaden (inrijhoogte 1.90). Er is daarnaast op aanvraag een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor rolstoelbussen. Er is een schrijftolk en NGT Tolk aanwezig bij elk onderdeel van het programma.

 

Deel dit artikel

Ga naar...