Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Forse daling arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten

De arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten is fors gedaald, tussen 2008 en 2014 naar schatting met circa 13 procentpunt. Van 2015 op 2017 is er wel een positieve ontwikkeling, met een stijging van 37,7 naar 38,9 procent.

Deze percentages staan in de jongste Monitor Arbeidsmarkt die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De monitor gaat eerst in op de verdeling van arbeid en zorgtaken. Daarna volgt meer informatie over de ontwikkeling van werkgelegenheid en werkloosheid in de periode 2014-2017, uitgesplitst naar een aantal relevante kenmerken.

Hoofdstuk 3 schetst de ontwikkelingen op het terrein van inkomenswaarborg en in hoofdstuk 4 staan de re-integratievoorzieningen en het aantal gestarte banen door bijstandsontvangers en niet-uitkeringsgerechtigden centraal.

Geplaatst op maandag 4 juni 2018

Deel dit artikel

Ga naar...