Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Verminderde baankansen Wsw-doelgroep

Het kabinet heeft het streven om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, onder meer door invoering van de Participatiewet. Dat lukt nog moeilijk voor de doelgroep-Wsw.

Dit blijkt uit Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet. Hoe is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan?, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De studie is een onderdeel van de eindevaluatie van de Participatiewet die het SCP verricht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat hier specifiek om mensen met arbeidsbeperkingen die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een baan in de sociale werkvoorziening, maar die sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet vallen. Zij kunnen worden beschouwd als representatief voor de doelgroep-Wsw.

Met de invoering van de Participatiewet, en daarmee samenhangend de afsluiting van de sociale werkvoorziening, daalden hun baankansen van gemiddeld 50% voor invoering van de Participatiewet naar 30% na invoering van de wet. De uitkeringsafhankelijkheid van de baanvinders steeg licht.

Tussenstand
Het SCP-onderzoek is overigens een tussenrapportage. In het eindrapport van de eindevaluatie Participatiewet, dat eind 2019 zal verschijnen, zullen de cijfers geactualiseerd worden en zal ook ingegaan worden op de andere doelgroepen van de Participatiewet zoals Wajongers, klassieke bijstandsgerechtigden en nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden).

Eén regeling
Met de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, is er één regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat dit voor werkgevers overzichtelijker is en het makkelijker zal maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Het SCP geeft ook aan dat de Participatiewet work in progress betreft: gemeenten kregen te maken met nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe doelgroepen en nieuwe werkprocessen, die ze zich nog eigen moeten maken.

Geplaatst op woensdag 5 september 2018

Deel dit artikel

Ga naar...