Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Indicatieve quotumpercentages overheidswerkgevers

Overheidswerkgevers met 25 werknemers of meer moeten een bepaald percentage mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben. In 2019 is dit quotumpercentage 2,14 procent.

Dit zijn de indicatieve quotumpercentages voor de komende jaren.

2020  2021  2022  2023  2024  2025
2,35   2,54    2,74    2,95   3,05   3,05 procent

De quotumregeling is onderdeel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Bereken met deze Quotumcalculator van de Rijksoverheid hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak een overheidsorganisatie moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid.

Geplaatst op dinsdag 19 november 2019

Deel dit artikel

Ga naar...