Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Kamer achter slag in keten uitvoering Participatiewet

De Tweede Kamer heeft waardering voor de aanpak van staatssecretaris Van Ark (SZW) die rond de Participatiewet een slag wil maken in de keten. Zij wil op die manier tot een echt inclusieve arbeidsmarkt komen.

Afgelopen maandag nodigde zij alle betrokken partijen uit om samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een werkgroep op te richten. Staatssecretaris Van Ark zoekt samenwerking tussen bestuurders, deskundigen en betrokkenen om er voor te zorgen dat de overgangen van dagbesteding, beschut werk, werken onder de banenafspraak en werken in een reguliere baan beter op elkaar aansluiten.

Van Ark bestreed in de Kamer dat de uitvoering van de Participatiewet een ‘Sodom en Gomorra’ is nu er van de beoogde aantallen beschutte werkplekken en garantiebanen (met name bij de overheid) nog niet veel is terechtgekomen. Toch is het glas eerder halfvol dan halfleeg, vindt zij, want de uitvoering als zodanig is wel degelijk op gang gekomen.

Soepele overgang
Volgens Van Ark zit het probleem met name in de overgangen tussen verschillende categorieën. “Een soepele overgang is niet een kenmerk van het huidige systeem, om het maar besmuikt te zeggen”, hield Van Ark de vaste kamercommissie voor SZW voor. Vandaar haar pleidooi voor een werkgroep die samenwerking in de keten voor elkaar moet zien te krijgen. Zodat de overgang van de ene naar de andere categorie, en zonodig weer terug, soepeler kan worden genomen.

Banenafspraak
De Banenafspraak is volgens haar een belangrijke component in de inclusieve arbeidsmarkt. De overheidswerkgevers, die in vergelijking met het bedrijfsleven achterblijven, hebben meer tijd gekregen. Maar die moeten zij dan ook wel benutten, waarschuwde de staatssecretaris. Minister Ollongren van BZK deelt haar ambitie, aldus Van Ark: “We vinden het van groot belang dat we het afgesproken aantal banen halen.”

In het tweede kwartaal komen de resultaten af van het brede onderzoek dat nu loopt naar de uitvoering. Dat moet overheidswerkgevers helpen nog effectiever aan de slag te gaan. Daarnaaast heeft het VSO een Plan van Aanpak opgesteld waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst op donderdag 8 februari 2018

Deel dit artikel

Ga naar...