Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

‘Onderscheid tussen markt en overheid belemmert banenafspraak’

Het onderscheid tussen overheid en markt vormt een van de belemmeringen die het halen van de banenafspraak voor bij elkaar 125.000 extra banen in de weg staan. Het wegnemen van deze belemmering zal de mogelijkheden voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten.

Dat schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW), mede namens minister Ollongren van BZK, in een brief aan de Kamer over de gevolgen van het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid voor de arbeidskansen van mensen met een arbeidsbeperking bij overheidswerkgevers. GroenLinks had hier om gevraagd nadat een motie van de coalitiepartijen in stemming zou worden gebracht waarin het kabinet om opheffing van het onderscheid wordt verzocht.

Staatssecretaris Van Ark had eerder de motie ‘oordeel Kamer’ meegegeven met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het doel van 125.000 extra banen overeind blijft staan. Nu geeft ze zelf voor het eerst aan dat het onderscheid een belemmering vormt voor het nakomen van de afspraak.

Eenvoudiger systeem
Het afschaffen van het onderscheid tussen overheid en markt past volgens Van Ark ook binnen haar streven om tot een eenvoudiger systeem te komen waarin werkgevers meer mogelijkheden krijgen om extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking en waarin tegelijkertijd hun administratieve lasten verminderen. Ook wil zij het mogelijk maken dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever. Verder wil zij dat de inleenadministratie overbodig wordt.

Breed offensief
Het verbeteren van de banenafspraak vormt een belangrijk onderdeel van het brede offensief dat het kabinet wil opzetten om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Het afschaffen van het onderscheid tussen overheid en markt zal, zo verwacht Van Ark, leiden tot meer mogelijkheden voor werkgevers, zowel binnen de markt als binnen de overheid, om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees hier de complete brief aan de Kamer.

Klaas Salverda

 

Geplaatst op maandag 8 oktober 2018

Deel dit artikel

Ga naar...