Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Nota van wijziging schort quotumregeling op

Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft een nota van wijziging naar de Kamer gestuurd die regelt dat de quotumregeling wordt opgeschort.

Zij doet dat mede ter uitvoering van de motie Nijkerken-Den Haan om in het huidige systeem geen onomkeerbare stappen te zetten.

De wijziging houdt in dat de quotumregeling zoals deze in het huidige systeem zou moeten worden toegepast, wordt opgeschort tot de vereenvoudigde quotumregeling operationeel is. Deze opschorting leidt ertoe dat er tot 1 januari 2022 geen quotumheffingen zullen worden opgelegd. 

De opschorting van de huidige quotumregeling zorgt ervoor dat:

  • de samenwerking tussen overheid en markt in het realiseren van banen op korte termijn al mogelijk wordt. Hiermee kunnen de overheids- en marktsector in het realiseren van banen vooruitlopen op de aangekondigde opheffing van het onderscheid tussen markt en overheid.
  • er voor de overheid vanwege de geactiveerde quotumregeling over 2018 en verdere jaren tot 1 januari 2022 geen heffingen worden opgelegd. Dit zal ook gaan gelden als voor de markt in deze jaren de quotumregeling zou worden geactiveerd. Hiermee worden onomkeerbare stappen voorkomen.
  • er tijd wordt gecreëerd om het vereenvoudigingsvoorstel banenafspraak uit te werken, uiteindelijk in een wetsvoorstel.

Lees hier meer.

Geplaatst op donderdag 29 november 2018

Deel dit artikel

Ga naar...