Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Op korte termijn bestuurlijke afspraken

Ministers Ollongren van BZK en haar collega’s van SZW en OCW hopen binnenkort bestuurlijke afspraken met de werkgevers van overheids- en onderwijsssectoren te ondertekenen.

Met deze afspraken willen de werkgevers van de overheids- en onderwijssectoren laten zien dat zij de afspraak die voortvloeit uit het Sociaal Akkoord 2013 nakomen, namelijk: 125.000 banen in totaal voor mensen met een arbeidsbeperking, waarbij overheids- en onderwijswerkgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel.

De bestuurlijke afspraken moeten uitmonden in een werkagenda met concrete acties voor elke overheidssector. De acties hebben als doel de inspanningen en resultaten te stimuleren, goede voorbeelden te delen en de voortgang te bewaken.

Kennisalliantie
Eén van de adviezen uit het brede onderzoek is het inrichten van een zogenaamde ‘kennisautoriteit’ voor de overheid, waar overheidswerkgevers met praktische vragen over de uitvoering van regelingen terecht kunnen. Overheidswerkgevers zijn er, aldus minister Ollongren, bij gebaat als er een team is dat op verzoek kan langskomen om mee te denken en advies te geven over mogelijkheden. In de markt bestaan dergelijke teams al langer en zijn er goede ervaringen mee. De beoogde Kennisalliantie wordt op dit moment ingericht, schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Zij zal intensief samenwerken met andere partijen die al actief zijn op dit vlak.

Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft zelf uitdrukkelijk de ambitie om een inclusieve werkgever te zijn. De opgave van het Rijk is een stapsgewijze realisatie van ca. 5000 banen tot 2026. De ministeries hebben alle eigen meerjarige plannen vastgesteld.

Medeoverheden en onderwijs
Om de resultaten van de Banenafspraak te verhogen, zijn door de sectoren Overheid en Onderwijs (vanaf) het afgelopen jaar éxtra activiteiten ondernomen.

Uitvoering en verantwoordelijkheid van het realiseren van banen is de verantwoordelijkheid van de individuele overheidswerkgevers. De bevoegdheid van sectorkoepels, zoals VNG, IPO, PO-Raad, Unie van Waterschappen, strekt zich uit tot motiveren, kennis delen, bijeenkomsten organiseren, ondersteuning bieden en agenderen en aanjagen.

 

Geplaatst op donderdag 20 december 2018

Deel dit artikel

Ga naar...