Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Simpel Switchen in de Participatieketen

Aansluitend op de novemberbrief over het breed offensief om mensen met een beperking aan het werk te helpen, schetst staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer in een nieuwe brief wat het kabinet wil doen om te zorgen dat mensen worden gestimuleerd meer uit zichzelf te halen zonder angst voor verlies van zekerheden.

In deze brief borduurt de staatssecretaris van SZW voort op de Cedrislezing van vorig jaar, waarin zij aangaf dat mensen met een arbeidsbeperking soms de zekerheid van een uitkering verkiezen boven de onzekerheid van een baan met salaris. Van Ark gaf toen aan te willen kijken hoe de drempels voor mensen om werk te aanvaarden kunnen worden weggenomen en de overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, banenafspraak en een reguliere baan kunnen worden versoepeld. Ook in de weg terug als het even tegen zit.

Vier sporen
Daartoe is met tal van betrokkenen het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ gestart. Met als voorlopige uitkomst een viertal sporen met acties die er voor moeten zorgen dat mensen:

  • makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen op de uitkering als werken (even) niet lukt;
  • beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen als ze aan het werk gaan;
  • meedoen op de best passende plek;
  • continuïteit krijgen in de begeleiding en ondersteuning die bij hen past.

Beschut werk en banenafspraak
De praktische uitwerking staat in de Kamerbrief. Het derde actiespoor gaat over het switchen tussen arbeidsmatige dagbesteding (in het kader van de Wmo 2015 of Wlz), beschut werk en een baan in het kader van de banenafspraak. Het gaat om het doorstromen van mensen met een uitkering op een dagbestedingsplek naar een (beschut) werkplek en van beschut werk naar een banenafspraakbaan.

In theorie zijn de laatste twee elkaar uitsluitende categorieën. Terwijl staatssecretaris Van Ark in de praktijk steeds vaker hoort dat gemeenten graag beschut werkplekken bij reguliere werkgevers willen realiseren en dat een kleine groep die nu beschut werkt, met name jongeren, zich wel degelijk kan ontwikkelen naar een baan in het kader van de banenafspraak.

'Onterecht beeld'
Er bestaat volgens Van Ark een 'onterecht beeld' dat een beschut werkplek voor altijd is en er geen doorgroeimogelijkheden zijn. Al tekent ze hier gelijk bij aan dat voor de meeste mensen die een positief advies beschut werk krijgen, een beschut werkplek de best passende plek is en zal blijven.

De staatssecretaris wil echter stimuleren dat mensen die door kunnen groeien naar een baan in het kader van de banenafspraak, deze stap ook gaan zetten. Enerzijds door beschut werk bij gewone werkgevers beter mogelijk te maken. En anderzijds door te regelen dat mensen die door kunnen groeien van beschut werk naar een baan in het kader van de banenafspraak terug kunnen vallen op beschut werk, mocht het toch niet lukken.

Afstand verkleinen
Hiervoor is het nodig om de afstand tussen een beschut werkplek en een banenafspraakbaan zo klein mogelijk te maken. Daarbij wil Van Ark kijken of en hoe mensen vanuit de beschut werkplek, bijvoorbeeld door middel van detacheringen, makkelijker bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Binnenkort brengt zij via een quickscan bij gemeenten in kaart hoeveel beschut werkplekken gemeenten bij reguliere werkgevers realiseren en in hoeverre werkgevers bereid zijn beschut werkplekken bij reguliere werkgevers te realiseren als deze meetellen voor de banenafspraak.

Meer zekerheid
Daarnaast wil Van Ark mensen die een positief advies beschut werk hebben meer zekerheid geven. Als zij in een banenafspraakbaan gaan werken en het lukt ondanks ieders inspanningen toch niet, wil zij het mogelijk maken dat het positieve advies beschut werk herleeft zonder nieuw onderzoek door UWV. De gemeente is vervolgens verantwoordelijk om een beschut werkplek voor de persoon te realiseren.

Klaas Salverda

Geplaatst op vrijdag 4 januari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...