Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Kamer debatteert over quotumheffing

De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer – SP, PvdA en GroenLinks – proberen de quotumheffing bij de banenafspraak onverminderd overeind te houden. De coalitie steunt de staatssecretaris in haar voornemens voor een nieuw en vereenvoudigd systeem.

In de Kamer lag op de eerste dag na het Kerstreces de wijziging van een aantal wetten op tafel om het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven.

De heffing houdt in dat als een werkgever niet aan het quotumpercentage voldoet, het (quotum)tekort dan wordt omgerekend naar het aantal niet ingevulde arbeidsplaatsen. De heffing zou vervolgens 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats (van 25,5 uur per week) bedragen.

De oppositiepartijen vinden ‘afspraak afspraak’. Met de eventuele quotumheffing beoogde de vorige staatssecretaris van SZW, Jetta Klijnsma, een stok achter de deur te hebben voor het realiseren van bij elkaar 125.000 extra banen.

De coalitie staat achter opschorting van de quotumregeling om ruimte te scheppen voor vereenvoudiging van de banenafspraak. Staatssecretaris Tamara van Ark wil het systeem minder ingewikkeld maken en is nog volop bezig met de uitwerking daarvan. De heffing kan worden opgeschort tot 2022.

Cultuuromslag
De regeringspartijen kijken uit naar de verdere uitwerking van de plannen. VVD-kamerlid Nijkerken-De Haan heeft alle vertrouwen in de cultuuromslag die wordt gemaakt: ‘Tellen in systemen is zinloze energie. Die kunnen we beter stoppen in het creëren van banen.’

Staatssecretaris Van Ark is met alle kamerleden eens dat de overheid een belangrijke voorbeeldfunctie heeft als het gaat om werk bieden aan mensen met een beperking. Volgens haar wordt de stok achter de deur echt niet aan de kant gelegd maar juist voorzien van een wortel die blijft en werkt. Zo worden op korte termijn bestuurlijke afspraken met overheidswerkgevers gemaakt.

Schot weg
Van Ark voelt niets voor een motie van de PvdA om het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven in stand te houden. Zij is mede op verzoek van een kamermeerderheid juist bezig dat te slechten. De verwachting is dat betere publiek-private samenwerking tot veel meer en gemakkelijker plaatsingen gaan leiden.

Staatssecretaris Van Ark ontraadde de Kamer verder een motie van GroenLinks om te onderzoeken of de banenafspraak kan worden uitgebreid met het afgesproken aantal beschutte werkplekken. Dat zou tot een nog hogere ambitie van 155.000 banen leiden. De overgang van en naar beschut werk kan beter. Dat gaat ook gebeuren. Maar beschut werk is echt een andere doelgroep, aldus Van Ark, die de banenafspraak anders ziet verwateren.

Een motie van de SP om de quotumheffing niet af te schaffen voordat een nieuw systeem is ingevoerd, werd eveneens ontraden.

De oproep om een doelstelling van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking per ministerie op te stellen, zal met een warme aanbeveling aan de minister van BZK worden overgebracht.

Tekst: Klaas Salverda

Geplaatst op woensdag 16 januari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...