Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Breed offensief krijgt handen en voeten

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW zet ‘alles op alles’ om het breed offensief voor mensen met een arbeidsbeperking nader gestalte te geven. In de eerste helft van dit jaar werkt zij samen met experts uit de praktijk de voorstellen uit. De benodigde wet- en regelgeving wordt nog dit jaar aan de Tweede Kamer voorgelegd.

‘Voor mij is het belangrijkste huiswerk nu om in rap tempo concrete acties op te zetten en uit te voeren’, zei de staatssecretaris over het onderdeel banenafspraak tijdens een breder overleg over de Participatiewet.

Van_Ark_TK_jan19.png

Werken aan het breed offensief betekent volgens haar 'werken in de machinekamer' van de sociale zekerheid.

Zij staat een drastische vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten voor. Daar kan de Kamer zich goeddeels in vinden maar het komt nu wel op de uitwerking aan, waarbij er ook wensen op tafel liggen.

GroenLinks wil beschut werk het liefst onder dezelfde doelstelling als de banenafspraak. De nieuwe ambitie wordt dan 155.000 extra banen. Staatssecretaris Van Ark is voorstander van een goed verloop van doorgroei uit beschut werk als onderdeel van het simpel switchen-project. Maar zij houdt er wel aan vast dat beschut werk als zodanig wordt ingevuld door mensen die daarop zijn aangewezen.

Het beste uit zichzelf halen
De kracht van het simpel switchen-project is volgens de staatssecretaris dat het mede is ontstaan bij mensen die er zelf mee te maken hebben. 'Door het wegnemen van drempels om vanuit een uitkering werk te aanvaarden en soepeler overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, banenafspraak en een reguliere baan, worden mensen gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. En er is een weg terug als het even tegenzit', hield de staatssecretaris de Kamer voor.

TweedeKamerSZW_jan19.png

Bij de verdere uitwerking zal ook aandacht worden besteed aan de borging van jobcoaches, zoals een deel van de Kamer wil. Met daarbij ook de vraag of gemeenten daarvoor dan ook een ruimere vergoeding moeten krijgen.

Zeven partijen – FNV, CNV, VCP, Ieder(in), LCR, Cedris en Wij Staan OP! – vroegen voor het Kameroverleg aandacht voor een alternatieve invulling van loonkostensubsidie. Daarnaast vroegen zij de Kamer er bij de staatssecretaris op aan te dringen een onderzoek te starten naar inclusietoeslag. Daarmee zou de vrijlatingsregeling via de fiscaliteit kunnen worden geregeld. Van Ark heeft dezelfde organisaties al laten weten hier niet voor te voelen.

Klaas Salverda

Geplaatst op woensdag 23 januari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...