Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Keurmerk voor sociaal ondernemen

Voor het derde jaar op rij hebben Bikkelz sociaal ondernemend & Rensson Opleidingen en trainingen in West-Brabant de hoogste trede behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Dit keurmerk is door TNO ontwikkeld om onafhankelijk te toetsen welke bedrijven zich bovengemiddeld inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Eigenaar van beide bedrijven René van Liesdonk ontving op 29 mei 2019 bij het Werkplein Hart van West-Brabant het certificaat van PSO Nederland bestuurder Yuri Starrenburg. Het behalen van de hoogste trede ‘3' van het PSO-certificaat betekent onder meer dat de organisatie tot de 10% meest sociaal ondernemende organisaties van Nederland behoort.

Daarmee biedt René van Liesdonk werk aan mensen die het hard nodig hebben en geeft hij ze de mogelijkheid door te groeien tot gewaardeerde vakkrachten. "Sociaal ondernemend succesvol zijn door anderen succesvol te maken is alle dagen anders, altijd inspirerend en maakt me trots op mensen die ondanks beperkingen hun kansen pakken", reageerde Van Liesdonk.

“De afgelopen jaren zijn veel van onze uitkeringsgerechtigden uitgestroomd. Daar staat tegenover dat de mensen die nog geen werk hebben, vaker moeilijk bemiddelbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat meer werkgevers dit goede voorbeeld volgen”, zegt Marko Does, directeur Werkplein Hart van West-Brabant.

Streepje voor bij aanbestedingen
Overheden stellen aan leveranciers steeds vaker als voorwaarde dat zij een (ontwikkel)kans geven aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de Nederlandse overheden accepteert het PSO-certificaat als (gedeeltelijke) invullingsmogelijkheid van deze aanbestedingseis, die ook wel Social Return On Investment wordt genoemd.

“Werkgevers die aantoonbaar sociaal ondernemen, krijgen in West-Brabant een streepje voor bij aanbestedingen. Zo stimuleren we leveranciers om mensen een (ontwikkel)kans te geven binnen hun organisatie”, aldus wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk.

Prestatieladder Socialer Ondernemen 
De Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO maakt meetbaar en zichtbaar welke organisaties zich meer dan gemiddeld inzetten om kwetsbare groepen duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. De PSO is ontwikkeld samen met werkgevers en overheden om sociaal inclusief werkgeverschap te stimuleren. Het certificaat is er voor grote en kleine bedrijven.

PSO-uitreiking.jpg

Foto v.l.n.r. mevrouw Sonja van Liesdonk, René van Liesdonk, Yuri Starrenburg, wethouder Thomas Zwiers en directeur Marko Does van Werkplein Hart van West-Brabant.

Geplaatst op woensdag 29 mei 2019

Deel dit artikel

Ga naar...