Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Aart van der Gaag: boegbeeld vol inspiratie

Hij is al vijf jaar commissaris bij het project ‘Op naar de 100.000 banen!’ voor het bedrijfsleven. Boegbeeld Aart van der Gaag is nu ook benoemd tot ‘inspirator’ voor de overheids- en onderwijssectoren en dus voor 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een kennismaking.

Aart van der Gaag groot.jpgWat deed u ja zeggen op het verzoek van staatssecretaris Tamara van Ark om uw vleugels ook uit te slaan naar de overheid en het onderwijs?
‘Ik heb niet de illusie dat de wereld gaat veranderen als ik op een zeepkistje ga staan, al heb ik dat de eerste jaren in het bedrijfsleven minstens honderdvijftig keer gedaan. Maar ik hoor wel uit al die regio’s – waar ze het inmiddels zelf heel goed kunnen – terug dat we beweging op gang hebben gebracht. Werkgevers in het bedrijfsleven doen dit trouwens vrijwillig en vanuit een intrinsieke motivatie. Vanwege maatschappelijk verantwoord ondernemen, vanuit een mooi hart of gewoon omdat het type werk er heel goed bij past.’

Was u blij met de uitgesproken visie van staatssecretaris Van Ark en de Tweede Kamer dat de banenafspraak een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid en markt?
‘Absoluut. Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak en ik hebben direct te maken met ondernemingen in de service-industrie zoals catering, beveiliging en schoonmaak. Daar zat altijd die telsystematiek tussen. Als je die afschaft kunnen er nieuwe businessmodellen ontstaan waardoor er straks bedrijven zijn die misschien wel met 30 procent arbeidsbeperkten gaan werken.’

Laat over en weer maar zien hoe ze het doen.

 

Wat kunt u met uw kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven betekenen voor overheid en onderwijs?
‘Wij gaan een ultieme poging doen om de dingen waarvan wij denken dat ze gewerkt hebben ook bij de overheid te introduceren. Supersimpel. Door te laten zien waar het wel werkt en dáárdoor anderen te laten overtuigen. En we willen  een netwerk opzetten van ambassadeurs vanuit de overheid zelf. Daarnaast meer contacten met vergelijkbare bedrijven.'

'ABNAMRO, bijvoorbeeld, is net een ministerie van bankzaken. Achmea net een ministerie van verzekeringen. We gaan voortaan bedrijfsleven én overheidsorganisaties gezamenlijk uitnodigen zodat er interactie ontstaat met meerdere partijen. Ik denk ook aan mkb-organisaties en bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ze lijken veel meer op elkaar dan je op voorhand denkt. Laat over en weer maar zien hoe ze het doen!’

ABNAMRO is net een ministerie van bankzaken.
 

Gaat u dit allemaal alleen doen en zo niet, met wie dan wel?
‘Ik heb een klein team om mij heen met daarin projectleider Martine Schuijer, een  communicatieman en straks meerdere projectmedewerkers voor afzonderlijke sectoren. We werken met tientallen vlootpartners, dat zijn dienstverleners die het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking een plaats te geven in hun bedrijf. Maar er zijn overal in het land natuurlijk ontelbare mensen met wie we dit klaren.’

Wat heeft uw team meer in uw mars dan overheid en onderwijs tot dusver op eigen kracht deden?
‘Resultaten. Het bedrijfsleven loopt al 13.000 banen voor op de eigen doelstelling. Dat had geen mens kunnen bedenken.’

Wat staat u voor de overheids- en onderwijssectoren concreet voor ogen?
‘We zitten (het gesprek was middenin de zomer, red.) nog in de oriëntatiestand maar wij zijn heel erg van het doen. Er is al zoveel uitgevonden en beschikbaar. We hebben een Productencatalogus ontwikkeld met 25 varianten waaruit je kunt kiezen. Die bouwen we om naar de overheid. En er zijn superleuke mensen met een beperking beschikbaar die zelf kunnen laten zien wat wérkt!’

Het heeft geen zin om net te doen alsof de overheid het bedrijfsleven is.

 

Gaan we nu voor 100.000 en 25.000 banen of samen voor 125.000?
Na een voor hem ongebruikelijk lange stilte: ‘De moeder van de banenafspraak is 125.000 maar wij hebben toch de indruk dat je beide op een eigen manier moet benaderen. Het heeft ook geen zin om net te doen alsof de overheid het bedrijfsleven is. Dat is zij niet. Je hebt in de publieke sector niet het eigenaarschap zoals een directeur van een mkb-bedrijf die zonder iemand te consulteren kan zeggen ‘hem er maar drie te doen’. Je bent bij de overheid altijd afhankelijk van de vraag of er budget is en van parafen.’

Misschien wel de belangrijkste vraag: gaan we het halen?
‘Dat kun je uittekenen. Die 125.000 haalt alleen het bedrijfsleven al. Daar ben ik van overtuigd. Dat motortje loopt wel door. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat die 125.000, of misschien wel meer, aan het einde van de rit bovenmatig op het bedrijfsleven is gaan drukken. Daarom is ook van belang de prestaties van overheid en onderwijs te blijven monitoren.’

We gaan het halen. Daarvan ben ik overtuigd.

 

Ben u als boegbeeld en inspirator ook van plan te kijken naar wat de overheids- en onderwijssectoren afzonderlijk presteren?
‘Ja, ik wil het weten. Meten is weten: ’t is een cliché maar het helpt wel. De Kamer moet het nog behandelen maar ik zou het zeer op prijs stellen dat het monitoren van de eigen prestaties overeind blijft. Dat zou het UWV prima in kaart kunnen brengen.’

U riep in uw presentatie na uw benoeming overheden op zich te melden. Wat bedoelde u daarmee?
‘Daarbij zie ik mensen voor me. Managers, afdelingshoofden. Het mag een directeur-generaal zijn maar ook tot vier lagen eronder. Alles drijft op mensen die laten zien dat het in de praktijk werkt. Laat men zich tot op elk niveau ervan overtuigen dat mensen met een beperking ook heel goed werk kunnen afleveren.’

Alles drijft op mensen die laten zien dat het in de praktijk werkt.

 

Wanneer bent u bij de afsluiting tevreden op dit vlak?
‘Staatssecretaris Van Ark heeft een afspraak met mij voor de komende twee jaar. Ik kan niet beloven dat we dan de achterstand bij de overheid hebben ingehaald. Maar het pad moet in die tijd wel omhooggaan en de versnelling daadwerkelijk toenemen. Dan zit er een andere dynamiek in die zich vertaalt in cijfers.’De kick zit in de stralende ogen van mensen die een echte baan hebben.

De kick zit in de stralende ogen vanmensen die een echte baan hebben.

Al zit de voldoening niet alleen in cijfers?
‘Nee, de kick zit in de stralende ogen van mensen die een echte baan hebben. In de duizend voorbeelden van ondernemers die enthousiast vertellen. En in mensen die ooit met tegenzin begonnen en nu niet meer anders willen. Als we die meerwaarde straks niet alleen bij bedrijven maar ook bij de overheid zien, ben ik tevreden.’

Tekst: Klaas Salverda

Geplaatst op maandag 26 augustus 2019

Deel dit artikel

Ga naar...