Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

‘Banenverlies’ te verklaren door seizoenseffecten

Het verlies van 1.411 banen voor mensen met een arbeidsbeperking uit de trendrapportage banenafspraak over het eerste kwartaal van dit jaar wordt onder andere veroorzaakt door seizoenseffecten.

Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van SZW in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA-Kamerlid René Peters. Die was in de pen geklommen naar aanleiding van berichtgeving in de pers over een ‘opvallend banenverlies’ bij de uitvoering van de banenafspraak.

Niet officieel
Uit de jongste trendrapportage van het UWV, die ieder kwartaal uitkomt, blijkt dat er in vergelijking met het voorgaande kwartaal een netto banenverlies is van 1.411 banen. ‘De trendrapportage is echter niet geschikt voor de officiële monitoring van de banenafspraak’, waarschuwt Van Ark. De officiële meting van de banenafspraak vindt elk jaar begin juli plaats. Op 4 juli heeft zij de Kamer uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van 2018.

Toename
Om seizoenseffecten uit te sluiten worden trendrapportages altijd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Wordt de trendrapportage van het eerste kwartaal van 2019 vergeleken met het eerste kwartaal van 2018, dan blijkt dat het aantal banen in een jaar tijd met 13.235 is toegenomen. ‘De werkgelegenheid voor mensen met een beperking is in een jaar tijd dus toegenomen’, aldus staatssecretaris Van Ark.

De daling waarvan sprake is als het eerste kwartaal van 2019 toch wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2018, wordt onder andere veroorzaakt door seizoenseffecten, schrijft SZW. In het algemeen geldt dat gemiddeld genomen mensen meer uren in het vierde kwartaal van een jaar werken dan in het eerste kwartaal van een jaar.

Minder vanuit de Wsw
Daarnaast zijn er minder mensen vanuit de Wsw gedetacheerd bij reguliere werkgevers. Deze (881) mensen werken nu intern in een Wsw beschut-werkbaan bij het sociaal werk-bedrijf in plaats van dat ze gedetacheerd zijn bij een reguliere werkgever. Ze hebben dus nog wel een baan, deze telt alleen niet meer mee voor de banenafspraak. In de banenafspraak tellen immers alleen banen bij reguliere werkgevers mee.

Vereenvoudiging
Tot en met 2018 hebben werkgevers al bijna 52.000 banen van de 55.000 banen gerealiseerd. Daarom acht Van Ark de doelstelling om eind 2019 55.000 extra banen te realiseren, haalbaar. Zoals bekend is zij wel bezig het systeem van de banenafspraak te vereenvoudigen. Doel hiervan is om het mogelijk te maken dat ook op de lange termijn de extra banen voor de doelgroep banenafspraak er kunnen komen. Van Ark zal de Kamer hierover eind dit jaar verder informeren.

Klaas Salverda

Geplaatst op woensdag 28 augustus 2019

Deel dit artikel

Ga naar...