Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Noordelijke rijksdiensten zien gezichten bij de banenafspraak

‘De banenafspraak krijgt ineens een gezicht als onze managers in contact komen met arbeidsparticipanten.’ In het noorden weten rijksdiensten niet alleen elkaar te vinden maar ook degenen om wie het gaat: mensen die ondanks een arbeidsbeperking heel goed inzetbaar zijn.

‘Ik denk dat we hier redelijk uniek zijn in het samenbrengen van rijksdiensten’, vat Tanja de Haan bescheiden samen. Zij is projectmanager van het onderdeel arbeidsparticipatie binnen het programma Samenwerking Rijk Noord (SRN). Dit programma is in eerste instantie opgezet om de rijksdiensten in het noorden nader tot elkaar te brengen op personele capaciteit. De samenwerking is gericht op thema’s als strategische personeelsplanning, arbeidsmarktcommunicatie, het verdwijnen van lichtere administratieve functies, ict en arbeidsparticipatie.

In vergelijking met andere regio’s is een aantal van meer dan 20 rijksdiensten in het noorden boven Zwolle relatief groot. Bij elkaar – en nog zonder politie en defensie in het gebied – hebben zij circa 15.000 medewerkers in dienst. Opdrachtgevers van het programma SRN zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs, het Centraal Justitieel Incassobureau, de Dienst Ict Uitvoering, Rijkswaterstaat, Doc-Direkt en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).

Meet_and_match_noord.jpgMeet & matches
Begonnen als kennisplatform (‘elkaar zien en leren kennen’) worden de rijksdiensten als het om de banenafspraak gaat gefaciliteerd in meet & matches met arbeidsparticipanten. De eerste bijeenkomsten, georganiseerd samen met team Inclusief van UBR in de standplaatsen Groningen, Assen en Leeuwarden, zijn achter de rug. Voorlopige uitkomst: in Groningen kwamen er 33 MBO+ kandidaten op vacatures bij DUO en Agentschap telecom af. Dat heeft uiteindelijk geleid tot 10 plaatsingen. In Assen meldden zich eveneens ruim 30 arbeidsparticipanten voor banen bij Dictu en RVO. Daarvan zijn 9 geplaatst. En voor het wat smallere profiel bij Rijkswaterstaat en het CJIB meldden zich net 16 kandidaten op de bijeenkomst in Leeuwarden.

Behalve concrete cijfers is de winst van deze werkwijze volgens Tanja vooral dat managers van heel verschillende diensten náást elkaar in contact komen met arbeidsparticipanten: ‘Dan krijgt die banenafspraak ineens een gezicht.’

 

Individueel en collectief
Naast individueel werk, dat uiteraard primair de verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke regionale organisaties, maakt het samenwerkingsprogramma SRN zich in samenwerking met Binnenwerk van UBR ook sterk voor collectieve banen. Voor een team toetsenbordreinigers hebben noordelijke rijksdiensten apart net te weinig massa om hen aan het werk te houden. Dus zochten ze elkaar ook hiervoor op en is sinds 1 september een toetsenbordreinigersteam van start gegaan dat als poule vijf rijksdiensten langsgaat. En dat is nog maar één werksoort, vertelt Tanja erbij, want er is immers nog veel meer te doen. Zo zijn drie rijksdiensten in Leeuwarden bezig een team te vormen dat zich naast toetsenbordreiniging gaat toeleggen op het reinigen van stoelen.

Social return on investment
Tanja en haar collega’s willen de komende tijd ook graag laagdrempelige pilots met social return on investment houden en meer inzicht verwerven in het soort contracten waarmee wordt gewerkt. Logisch, aldus Tanja, dat hierbij ook de inkoop,  de leverancier en de arbeidsmarktregio worden betrokken.

Plus managers, op alle vlakken, is intussen een gedeelde ervaring. Anders dan op de departementen, waar ze met ambassadeurs werken, is het buiten Den Haag zaak dat regionale managers ‘het ook moeten willen’.

Tanja_de_Haan.jpgEn verder? ‘Gewoon doen’, zegt Tanja landelijk inspirator Aart van der Gaag na die dat kortgeleden ook betoogde. ‘De doelgroep is zo breed dat je echt gewoon aan de gang kunt gaan in plaats van beleid te bedenken.’

Inclusievere organisaties
Als het dan toch over beleid moet gaan, is de uitdaging groter dan alleen de banenafspraak, vindt Tanja: ‘Zorg er dan voor dat je het hele aannemingsbeleid inclusiever maakt. We hebben bij de overheid nogal de neiging om ‘meer’ aan te nemen van wat we binnen de organisatie al kennen. Maar het gaat erom dat je diversere en inclusievere organisaties krijgt. Dat het normaal wordt om voor reguliere functies mensen aan te nemen die nu eens niet lijken op wie je al in je team hebt zitten.’

Klaas Salverda

Meer weten over hoe je zo’n samenwerking opzet? Tanja de Haan is te bereiken via tanja.dehaan@duo.nl

 

 

 

 

Geplaatst op maandag 21 oktober 2019

Deel dit artikel

Ga naar...