Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

‘Sociale ondernemer wil arbeidsmarkt eerlijker maken’

Het verhogen van de arbeidskansen van een kwetsbare doelgroep is de belangrijkste drijfveer voor sociale ondernemers. Dat blijkt uit de jongste jaarlijkse steekproef van Social Enterprise NL, de brancheclub voor sociale bedrijven.

Sinds 2013 publiceert Social Enterprise NL jaarlijks het grootste onderzoek naar sociale  ondernemingen in Nederland: de Social Enterprise Monitor. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de Nederlandse social enterprise sector.

In deze editie van de Monitor zijn er (verdiepende) vragen gesteld over de motivatie van de oprichter, samenwerking met multinationals en overheid/gemeente, en het (willen) opereren op buitenlandse markten.

Sociale ondernemingen groeien en willen ook andere bedrijven aanzetten tot duurzamer en/of socialer gedrag.

Overheid: van obstakel naar partner
Sociale ondernemingen en de overheid werken allebei aan hetzelfde doel: het creëren van maatschappelijke waarde. Hierdoor is de overheid voor veel sociale ondernemingen een potentiële belangrijke partner, en vice versa:

  • Van de sociale ondernemingen werkt 71% op een of andere manier samen met de gemeente. De waardering voor hun samenwerkingsrelatie is positief (47% zien deze als “goed” of “heel goed”).
  • Hoewel weinig betrokken bij overheidsinkoop/-aanbestedingstrajecten (27%), is er wel veel ambitie (48% van de ondernemingen die niet betrokken zijn, wil dit wel).
  • Er is hoge ambitie onder ondernemingen die nog geen samenwerking met de gemeente hebben (61%)
  • Toenemende aandacht van gemeenten voor sociaal ondernemerschap leidt tot inkoop bij sociale ondernemingen: 39% van de sociale ondernemingen heeft de gemeente als klant.

Stroef
Tegelijkertijd is de samenwerking met gemeenten het meest genoemde obstakel tot groei. Dit wordt door 32% van de ondernemers genoemd. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat een grote groep van de onderzochte ondernemingen zich richt op het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Met name de instroom van ‘mensen met aan afstand tot de arbeidsmarkt’ verloopt in veel gemeenten zeer stroef. Toch waarderen ondernemers de relatie met gemeenten wel positief. Steeds meer gemeenten stellen beleid op om de samenwerking met sociale ondernemingen te verbeteren.

Andere vaak genoemde obstakels zijn het vinden / behouden van klanten (27%) en het feit dat het business model nieuw is en zich nog moet bewijzen (27%).

  • Lees hier de hele Social Enterprise Monitor 2019:
    SE_monitor2019.pdf 
  • En kijk hier voor 10 voorbeelden van bedrijven die groeien dankzij medewerkers met een ‘rugzak’.

Bron: Social EnterpriseNL

 

Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019

Deel dit artikel

Ga naar...