Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Banenafspraak

Defensie

In de hele sector Defensie zijn zo’n 60.000 mensen werkzaam. De sector is ‘onderverdeeld’ in militair personeel en burgerpersoneel. In de laatste categorie werken zo’n 17.000 mensen. Defensie moet eind 2017 208 extra banen hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: taakstelling-defensie.pdf

 

Contact

Ministerie van Defensie
participatiewet@mindef.nl

Handige documenten

Overheidswerkgever werkt inclusief

dinsdag 19 januari 2016

Verhalen uit de praktijk

Geen links.