Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

Banenafspraak

Gemeenten en Wgr

Per 1 januari 2017 zijn er 388 gemeenten in Nederland en drie openbare lichamen die op vergelijkbare wijze worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid. In de sector gemeenten werken ruim 150.000 mensen. Gemeenten (inclusief gemeenschappelijke regelingen) moeten eind 2017 bij elkaar 2.100 extra banen hebben ingevuld.

Taakstelling sector, inclusief gemeenschappelijke regelingen

Download bijlage: cijfers-gemeenten.pdf

Contactpersoon
Yacinta Schrover
Yacinta.Schrover@VNG.NL
070 - 373 83 93
06 - 40138589