Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Banenafspraak

Middelbaar beroepsonderwijs

De onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie telt ruim 47.000 werknemers en ruim 475.000 studenten. Deze sector kent 43 ROC’s en 11 vakinstellingen. Het middelbaar beroepsonderwijs moet eind 2017 516 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: taakstelling-mbo.pdf