Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Banenafspraak

Middelbaar beroepsonderwijs

De onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie telt ruim 47.000 werknemers en ruim 475.000 studenten. Deze sector kent 43 ROC’s en 11 vakinstellingen. Het middelbaar beroepsonderwijs moet eind 2017 516 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: taakstelling-mbo.pdf