Banenafspraak

Middelbaar beroepsonderwijs

De onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie telt ruim 47.000 werknemers en ruim 475.000 studenten. Deze sector kent 43 ROC’s en 11 vakinstellingen. Het middelbaar beroepsonderwijs moet eind 2017 516 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: taakstelling-mbo.pdf