Banenafspraak

Primair onderwijs

Nederland telt een kleine 7.000 basisscholen, waarvan zo’n 555 voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. In het primair onderwijs zijn ongeveer 176.000 mensen werkzaam. Het primair onderwijs moet eind 2017 ruim 1.600 extra banen hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: cijfers-po.pdf

Contactpersoon

Helpdesk PO-Raad
Contactformulier
030 - 2324888