Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Banenafspraak

Primair onderwijs

Nederland telt een kleine 7.000 basisscholen, waarvan zo’n 555 voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. In het primair onderwijs zijn ongeveer 176.000 mensen werkzaam. Het primair onderwijs moet eind 2017 ruim 1.600 extra banen hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: cijfers-po.pdf

Contactpersoon

Helpdesk PO-Raad
Contactformulier
030 - 2324888