Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

VNG

VNG

Banenafspraak

Primair onderwijs

Nederland telt een kleine 7.000 basisscholen, waarvan zo’n 555 voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. In het primair onderwijs zijn ongeveer 176.000 mensen werkzaam. Het primair onderwijs moet eind 2017 ruim 1.600 extra banen hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: cijfers-po.pdf

Contactpersoon

Helpdesk PO-Raad
Contactformulier
030 - 2324888