Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

PO-Raad

PO-Raad

Banenafspraak

Primair onderwijs

Nederland telt een kleine 7.000 basisscholen, waarvan zo’n 555 voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. In het primair onderwijs zijn ongeveer 176.000 mensen werkzaam. Het primair onderwijs moet eind 2017 ruim 1.600 extra banen hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: cijfers-po.pdf

Contactpersoon

Helpdesk PO-Raad
Contactformulier
030 - 2324888