Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Provincies bundelen participatieverhalen

Dat individuele overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen door de quotumregeling mogelijk een boete opgelegd zullen krijgen, ontslaat de publieke sector niet van de verantwoordelijkheid om ook als werkgever voorop te lopen bij de uitvoering van de Banenafspraak.

Die stevige uitspraak doet de voorzitter van de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie van het Interprovinciaal Overleg, Eddy van Hijum, in de inleiding op een prachtige verzameling participatieverhalen uit de provincies. ‘Hoe kan de overheid met gezag pleiten voor een inclusieve samenleving, als zij zelf als werkgever niet thuis geeft?’, vraagt Van Hijum zich hardop af.

Hij vertelt echter ook hoe overheden dat kunnen doen:

  • door in cao’s niet-vrijblijvende afspraken te maken over meer garantiebanen
  • door werk te maken van een inclusieve organisatiecultuur
  • door via ‘jobcarving’ de eigen organisaties slimmer in te richten
  • en door van elkaar te leren

Goede voorbeeld
De provincies geven zonder meer het goede voorbeeld voor overheden en onderwijsinstellingen. In de cao is de afspraak uit het sociaal akkoord over de garantiebanen voluit onderschreven. Van de 340 fte garantiebanen waar de provincies voor tekenden, is op dit moment al meer dan de helft gerealiseerd.

Een van de succesfactoren hierachter ligt in het feit dat de provincies na de bekende brief van toenmalig minister Plasterk (BZK) meteen een verdeling per provincie hebben gemaakt. De concrete voortgang in elke provincie staat twee keer per jaar op de agenda van het IPO-bestuur. Daarmee kan niemand zijn individuele verantwoordelijkheid ontlopen, vertelt Richard van der Mast, projectleider garantiebanen voor de sector provincies.

participatie provincies.jpg
Mensen achter banen
Wie zijn nu die mensen die een garantiebaan invullen, wat doen ze en wat zijn hun ervaringen? En hoe ervaren jobcoaches en lokale projectleiders voor een inclusieve arbeidsmarkt de realiteit van alledag?

Gerrit Jan Tempelman, zelf werkzaam in een garantiebaan als bedrijfsjournalist bij de provincie Flevoland, maakte een tour door alle provincies om al interviewend en schrijvend het fenomeen ‘garantiebaan’ een gezicht te geven. ‘Het thema garantiebanen gaat immers niet primair om cijfers, maar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven deel uit te maken van een reguliere arbeidsorganisatie’,  schrijft Eddy van Hijum hierover. 

 

 


Baat bij een baan

Richard van der Mast las de teksten als eerste en vindt dat alle persoonlijke verhalen en scherpe analyses een boeiend boekje hebben opgeleverd. Van der Mast: “Ik vond het heel goed om te zien hoeveel baat mensen hebben bij hun baan, hoe blij ze met hun werk zijn. Al lees je ook wel terug dat sommige medewerkers te maken krijgen met onhandige ongemakken die opgelost moeten worden.”

Het boekje wordt verspreid binnen de provinciale sector, maar is hieronder ook digitaal beschikbaar. Wat andere overheden hieraan hebben? Van der Mast: “We delen zowel binnen als buiten de provincies graag goede voorbeelden met elkaar. De successen maar ook de zorgen. Dan zie je ook dat wanneer mensen op hun talenten worden aangesproken, ze de beperkingen waarmee zij hebben te leven, dikwijls ruimschoots compenseren.”

Lees hier 'Participatieverhalen uit de provincies':
IPO-Garantiebanen_2017.pdf

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...