Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Rijkswaterstaat maakt ruimte voor banenafspraak

Rijkswaterstaat heeft afgelopen jaar meer dan 100 arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nlwerkt, magazine van UWV, pakt in het jongste nummer uit met de positieve ervaringen.

Natuurlijk is er een speciale inzet nodig om voldoende functies te realiseren. Binnen Rijkswaterstaat wordt veelvuldig gebruik gemaakt van jobcarving: een functie creëren door ondersteunende (neven)taken uit verschillende andere functies samen te brengen tot één takenpakket. Ook worden mensen ingezet op werk dat blijft liggen, maar dat wel echt moet gebeuren, zoals dossiers digitaliseren. En soms komen kandidaten ook voor reguliere functies in aanmerking.

Managers staan gaandeweg steeds positiever tegenover deze groep nieuwe medewerkers. Bij het aantrekken van kandidaten werkt Rijkswaterstaat nauw samen met de regionale WerkgeversServicePunten (WSP’s) van UWV.

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...