Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorinformatie - Voortgezet onderwijs

Project Baanbrekers gestart

De VO-raad en PO-Raad gaven op 8 juli 2019 samen met de ministeries van OC&W en Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startschot voor het project Baanbrekers.

Geplaatst op 10 juli 2019

Nieuw project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen met banenafspraak

Voor schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en op zoek zijn naar ondersteuning hierbij, gaat het project Baanbrekers van start.

Geplaatst op 21 maart 2019

Garantiebanen in het onderwijs

Woensdag 15 november 2017 organiseerde het WerkgeversServicepunt Rijnmond een event over garantiebanen voor onderwijsinstellingen in Rotterdam en de regio Rijnmond.

Geplaatst op 24 november 2017

Mythes over de Banenafspraak ontkracht

VO-magazine fileert en ontkracht vijf hardnekkige mythes over de uitvoering van de Banenafspraak.

Geplaatst op 13 november 2017

Bekend maakt bemind: Goede voorbeelden banenafspraak

De VO-raad informeert en inspireert scholen over mogelijkheden om werk te maken van de banenafspraak.

Geplaatst op 29 september 2017

Deel dit artikel

Ga naar...