Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Garantiebanen in het onderwijs

Woensdag 15 november 2017 organiseerde het WerkgeversServicepunt Rijnmond een event over garantiebanen voor onderwijsinstellingen in Rotterdam en de regio Rijnmond.

Tijdens het event hebben de deelnemende onderwijsinstellingen door verschillende lezingen en workshops kennis en informatie gekregen over de garantiebanen en daarbij gezien en gehoord welke kansen en mogelijkheden er zijn.

Zo hield hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren een lezing over het onderzoek van Loyalis waarin onderzocht is hoe het plaatsen van garantiebanen binnen het onderwijs succesvol uitgevoerd kan worden. Daarnaast werden voorbeelden en inzichten van de doelgroep gedeeld om een helder beeld te krijgen van de doelgroep en tips waarop gelet moet worden wanneer iemand in dienst komt.

Rijnmond.jpg

Koudwatervrees
Bij de eindgesprekken haakte de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid & Economie) aan om samen met collega-wethouders uit de regio Rijnmond en algemeen manager WSPR Ton van der Leck het gesprek aan te gaan met de scholen.

In deze gesprekken werd duidelijk dat er soms sprake is van koudwatervrees, financiële belemmeringen of gewoon onbekendheid met de mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld om social return-afspraken bij onderhoudscontracten met aannemers, schilders, schoonmaakbedrijven op te nemen.

Het WerkgeversServicePunt Rijnmond heeft kennis en expertise in huis om te kijken naar de processen en bedrijfsvoering en met de scholen de kansen en mogelijkheden te ontdekken. De eerste afspraken zijn al gemaakt!

Meer weten?
Mail naar Peter Haledo, senior adviseur participatie WerkgeversServicepunt Rijnmond: peter.haledo@uwv.nl

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...