Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

VNG

VNG

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Praktijknetwerk en cofinanciering trainingen verlengd

Het praktijknetwerk Participatiewet voor universiteiten en de regeling voor cofinanciering van trainingen en bijeenkomsten in het kader van de banenafspraak is verlengd.

Met deze verlenging biedt SoFoKleS duurzame ondersteuning aan universiteiten bij de uitvoering van de participatiewet.

Vanwege de aanhoudende behoefte van de deelnemers aan het praktijknetwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen, en tot inhoudelijke verdieping, wordt het Praktijknetwerk verlengd tot en met 2019.

SoFoKleS biedt universiteiten en onderzoekinstellingen ook ondersteuning met behulp van cofinanciering van lokale trainingen en bijeenkomsten in het kader van de banenafspraak. Deze trainingen en bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis rondom de Participatiewet (sterker) binnen de organisaties te verankeren. De mogelijkheid tot cofinanciering is grotendeels verlengd tot en met 31 april 2018.

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...