Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

NFU

NFU

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Dossiers - Algemeen

Deskundigenpanel verjaring asbestschade

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is blij dat de partijen binnen het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) unaniem hebben besloten om een deskundigenpanel verjaring in te stellen. Het deskundigenpanel kan, aldus Van Ark, de scherpe randen van een beroep op verjaring verzachten.

Geplaatst op 17 juli 2018

Overheid realiseert sterke stijging banen arbeidsbeperkten

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat binnen de overheid een baan heeft gevonden is in 2017 met bijna 3.000 gestegen. Deze stijging is groter dan verwacht.

Geplaatst op 2 juli 2018

Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de Tweede Kamer uiteengezet wat het kabinet doet om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. De hoogconjunctuur van dit moment onderstreept de noodzaak om in actie te komen.

Geplaatst op 18 juni 2018

Geen paniek omdat bedrijfsleven meer banen schept

Het bedrijfsleven schept veel meer banen voor arbeidsbeperkten dan de overheid. Toch is er geen paniek uitgebroken bij het VSO, vertelt secretaris Judy Boere in Trouw.

Geplaatst op 3 mei 2018

Voorkom verzuim en verloop

Van 11 tot 15 juni wordt de 4e Week van de RI&E georganiseerd. RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Het thema van dit jaar is: 'Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E'.

Geplaatst op 1 mei 2018

Deel dit artikel

Ga naar...