Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Dossiers - Arbeidsvoorwaardenvorming

Stand van zaken in cao-land

Welke cao’s zijn er in 2017 en 2018 afgesloten in de publieke sector en hoe zag het onderhandelingsproces eruit? Heeft het lang geduurd? Waar en waarom knetterde het – of juist in het geheel niet? Wat voor afspraken zijn gemaakt en waar zit vernieuwing? Wordt er geanticipeerd op de komende normalisering van de rechtspositie van ambtenaren?

Geplaatst op 23 november 2018

‘Beloning bij de overheid is op orde’

De beloning in het openbaar bestuur is in grote lijnen op orde. Dat blijkt uit zojuist gepresenteerd onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

Geplaatst op 2 november 2017

Blijvende steun voor cao-stelsel

Minister Asscher van SZW is blij dat de Tweede Kamer het fenomeen collectieve arbeidsovereenkomst onverminderd steunt. Hij doet daar zelf van harte aan mee, al wordt het volgens kabinet en Kamer ook tijd voor modernisering.

Geplaatst op 5 februari 2016

ZPW ziet uit naar minder bemoeienis kabinet

Recent heeft het kabinet twee rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd, die werkgevers bij overheid en onderwijs direct raken. Als het kabinet opvolging geeft aan deze rapporten leidt dit voor de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) tot minder bemoeienis van het kabinet bij arbeidsvoorwaardenvorming en bij het pensioenoverleg. ZPW juicht dit van harte toe en wil nauw betrokken zijn bij de verdere uitwerking.

Geplaatst op 3 februari 2016

Collectief onderhandelen en collectief conflict

“Het wordt ruwer in de markt van collectief onderhandelen. Wat wilder in de polder.” Die verwachting en voorzichtige voorspelling voor het komend jaar legde professor Barend Barentsen neer in een gezelschap van cao-onderhandelaars, adviseurs en bestuurders.

Geplaatst op 24 november 2015

Deel dit artikel

Ga naar...