Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Dossiers - Integriteit

In opspraak: leren van integriteitskwesties

Wat kunnen wij leren van integriteitskwesties in het Nederlandse openbaar bestuur en de publieke sector in de periode 1945 tot aan nu?

Geplaatst op 12 juli 2018

Leren van 70 jaar integriteitskwesties

Corruptie, integriteit (of een gebrek hieraan) en publieke waarden zijn altijd alomaanwezig in de publieke organisatie en de politiek. Maar wat gebeurt er feitelijk, hoe kon iets gebeuren, waarom werd bepaald gedrag (on)gepast gevonden, welke sanctie stond erop en wat is er gedaan om vergelijkbaar gedrag in de toekomst te voorkomen? The Centre for Public Values & Ethics (CPVE) legt zich in een meerjarig onderzoek toe op corruptie en integriteit in Nederland sinds 1945.

Geplaatst op 30 november 2017

Aankomend ambtenaren amper geschoold in ethiek

Universitaire studies bestuurskunde besteden amper aandacht aan ambtelijke beroepsethiek. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beroepsethiek in het onderwijs: van bijzaak naar Bildung. Morele vorming en integriteit bij wo-opleidingen bestuurskunde’ van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

Geplaatst op 22 juni 2016

Topambtenaren overschatten eigen ethisch leiderschap

Topambtenaren overschatten hun eigen ethisch leiderschap. Ze denken dat ze een duidelijk voorbeeld zijn en genoeg ethische sturing geven. Medewerkers beleven dat echter heel anders.

Geplaatst op 17 juni 2016

Ambtelijke kernwaarden en integriteitsdilemma’s

Hoe moet je als moderne ambtenaar opereren? Meer ondernemend, innovatief en netwerkend? En hoe ga je integer om met bijvoorbeeld sociale media zonder spanningen te veroorzaken?

Geplaatst op 25 mei 2016

Deel dit artikel

Ga naar...