Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Dossiers - Normalisering rechtspositie

Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Ollongren (BZK) heeft de Aanpassingswet ten behoeve van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren bij de Tweede Kamer ingediend.

Geplaatst op 21 november 2018

Afspraken over omgang met geschillen onder Wnra

In het onderhandelaarsakkoord tussen de vakbonden en de minister van BZK zijn, naast afspraken over loonsverhogingen, ook afspraken gemaakt over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Een daarvan is de manier waarop de nieuwe rechtspositie het beste kan worden ingevoerd bij het Rijk. Met name hoe straks wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende.

Geplaatst op 31 augustus 2018

Wnra geeft OR grotere rol en versterkte positie

Tineke Visser, organisatieantropoloog en medezeggenschapstrainer bij CAOP en Els Huisman, advocaat bij De Voort Advocaten|Mediators, bespreken in artikel in OR Rendement wat de Wnra precies inhoudt en welke rol de Ondernemingsraad (OR) kan vervullen bij de voorbereiding en invoering ervan.

Geplaatst op 11 juli 2018

Volgende stap privaat arbeidsrecht voor ambtenaren gezet

Op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de ministerraad akkoord gegaan met twee wetsvoorstellen die nodig zijn voor de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Geplaatst op 26 juni 2018

Internetconsultatie invoerings- en aanpassingswetgeving Wnra gestart

Het conceptvoorstel voor de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren is in internetconsultatie gebracht.

Geplaatst op 30 januari 2018

Deel dit artikel

Ga naar...