‘Iedereen perspectief op werk’

Dat was het thema van de Nationale Denk Tank 2017. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met structuur.

De Nationale Denk Tank stelt zich als doel dat het Nederland van morgen een inclusieve arbeidsmarkt heeft waaraan iedereen kan meedoen.

Perspectief op werk.png

Uit analyses die dit jaar zijn gehouden, blijkt dat er twee groepen zijn die structureel weinig perspectief hebben op werk. De ene groep betreft arbeidsbeperkten die aanzienlijk moeilijker aan een baan komen, de andere groep bestaat uit nieuwkomers voor wie het lastig is deel te nemen aan de arbeidsmarkt, en ook multiculturele Nederlanders die moeilijker een baan vinden.

Tegelijkertijd wordt het door flexibilisering, automatisering, robotisering en andere veranderingen op de arbeidsmarkt structureel moeilijker om perspectief te houden op werk. Al deze groepen blijken eigen maar ook overlappende problemen te ervaren.

De Nationale Denk Tank is aan de slag gegaan met de hoofdvraag: hoe bieden we in 2025 iedereen in Nederland perspectief op werk?

Tien oplossingen
In het eindrapport van de Nationale Denk Tank staan tien oplossingen die die de huidige arbeidsmarkt voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen dat mensen perspectief op werk krijgen en behouden. De oplossingen variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen voor de lange termijn:

01 Doneer Je Netwerk
Koppelt mensen die door hun kleine of niet-passende netwerk een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren aan groepen mensen die hun netwerk voor hen openstellen.

02 TalentenMapp
Een persoonsgebonden wegwijzer voor werkgevers en jongeren met een arbeidsbeperking, met daarin alle voor het werk relevante informatie.

03 Taalbootcamp
Een intensief taaltraject waarbij nieuwkomers in tien weken de Nederlandse taal leren en zo in korte tijd klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt.

04 To The Point
Duurzaam inzetbaar door een persoonlijk en sociaal leerpuntensysteem dat de levenslange ontwikkeling van werkenden stimuleert, meet en beloont.

05 Wat Is Werk
Door vrijwilligerswerk te erkennen als werk, 55-plussers in de bijstand de mogelijkheid geven om te kunnen werken met behoud van uitkering.

06 De Inspraakmakers
Faciliteert direct en transparante digitale communicatie tussen werkenden en hun vertegenwoordigers bij collectieve onderhandelingen.

07 AzCademy
Het asielzoekerscentrum verandert van wachtkamer naar startkamer. Nieuwkomers worden snel en succesvol opgeleid voor sectoren die kampen met een groot arbeidstekort.

08 ReflectEerder
Hierbij faciliteren jonge coaches op een laagdrempelige manier het eerste gesprek met een groep werknemers over hun ontwikkeling binnen een veranderende arbeidsmarkt.

09 Pinsioen
Met elke pintransactie sparen voor je pensioen. Geen verplichte premie, maar zelf bepalen hoeveel je afdraagt. Dus net zo flexibel als jij bent.

10 Sociaal stelsel
Een toekomstbestendig alternatief op ons huidig sociaal stelsel, waarin een basiscontract en inkomensverzekering ervoor zorgen dat iedereen perspectief op bestaanszekerheid heeft.

Denktank beter.jpg

Over de Nationale Denk Tank
Stichting de Nationale Denk Tank wil met vernieuwende en inspirerende ideeën bijdragen aan grote maatschappelijke thema’s die spelen in Nederland. Daarom organiseert de stichting elk jaar een Nationale Denk Tank, waarvoor getalenteerde, jonge studenten met uiteenlopende achtergronden worden geselecteerd. Deze interdisciplinaire groep verdiept zich vier maanden in een actueel maatschappelijk probleem met als doel om hier innovatieve oplossingen voor te bedenken.

VSO was dit jaar een van de themapartners van de Nationale Denk Tank.

Geplaatst op dinsdag 19 december 2017 in het dossier Algemeen

Deel dit artikel

Ga naar...