Steun voor oproep geen beroep op verjaring bij asbestslachtoffers

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) steunt de oproep van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aan overheids- en onderwijsorganisaties om geen beroep te doen op de verjaringstermijn bij vorderingen van (oud-) werknemers betreffende asbestgerelateerde ziektes. 

Voor asbestslachtoffers geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Vaak treedt de asbest-gerelateerde ziekte pas op na 30 jaar en is de vordering van het slachtoffer dus al verjaard. De verjaring vangt aan op het laatste moment van blootstelling aan asbest. De werkgever kan een beroep doen op verjaring van de vordering. Het IAS geeft aan dat het voor slachtoffers moeilijk te aanvaarden is dat een vordering verjaart terwijl de ziekte zich pas na de verjaringstermijn openbaart.

Weliswaar kan op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad de verjaringstermijn van 30 jaar worden doorbroken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, maar dit leidt tot ongewenste langdurige en intensieve procedures.

Om de horde van de verjaring weg te nemen zet het IAS zich in om de verjaringsproblematiek aan te pakken. Eén daarvan is de oproep aan werkgevers om af te zien van de verjaringstermijn bij een vordering van een (oud-)werknemers. Het VSO steunt deze oproep.

Geplaatst op donderdag 1 februari 2018 in het dossier Algemeen

Deel dit artikel

Ga naar...