Internetconsultatie invoerings- en aanpassingswetgeving Wnra gestart

Het conceptvoorstel voor de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren is in internetconsultatie gebracht.

Het conceptvoorstel is hier te vinden. Voor de onderwijssectoren is een apart wetsvoorstel in consultatie gegaan voor wijziging van wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs. Voor beide wetsvoorstellen bestaat de mogelijkheid om te reageren tot 12 maart 2018. Dat kan eenvoudig via www.internetconsultatie.nl.

Technische operatie
De wetgevingsoperatie is technisch van aard. Dit betekent dat er geen beleidsinhoudelijke aanpassingen worden gedaan, tenzij dat noodzakelijk is om de uitvoering van de Wnra mogelijk te maken. Zo worden bestaande bevoegdheidsverdelingen ten aanzien van het personeel zoveel mogelijk gecontinueerd en wordt daar in wetgeving een bij het privaatrecht passende vorm voor geregeld.

Hoe verder?
Na verwerking van de uitkomsten van de internetconsultatie, worden de voorstellen voor alle invoerings- en aanpassingswetgeving naar de Afdeling advisering van de Raad van State gestuurd. Dit gebeurt naar verwachting in dit voorjaar.

Vervolgens reageert de regering op het advies van de Afdeling. De (gewijzigde) wetsvoorstellen zullen daarna naar de Tweede Kamer en vervolgens naar de Eerste Kamer gaan, waarna de wetten en regelingen door de Koning en de minister worden ondertekend en in het Staatsblad worden gepubliceerd. De planning is gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2020.

Lagere regelgeving
Naast deze wetten moet ook lagere regelgeving (algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen) worden aangepast. Hieraan werken wetgevingsjuristen van de ministeries de komende tijd. Daarnaast dient iedere overheidswerkgever zelf zorg te dragen voor eventuele aanpassingen van algemeen verbindende voorschriften, indien die zijn vastgesteld. Mogelijk kunnen betrokken juristen daarbij gebruik maken van de informatie op deze pagina. Deze aanpassingen moeten ook voor 1 januari 2020 gebeuren.

Kijk ook regelmatig op de website www.wnra.nl die het ministerie van BZK heeft gelanceerd.

Geplaatst op dinsdag 30 januari 2018 in het dossier Normalisering rechtspositie

Deel dit artikel

Ga naar...