Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Werknemers naar CAO

Het VSO behartigt de belangen van werkgevers in het publieke domein. Met elkaar gaan zij over ruim 900.000 werknemers. Dat is het aantal werknemers uit de verschillende sector-CAO’s bij elkaar opgeteld.

Een overzicht naar CAO-grootte (gegevens 2015):

CAO Primair Onderwijs
PO-raad
172.000 werknemers

CAO Gemeenten
College van Arbeidszaken / VNG
146.000 werknemers

CAO Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
117.000 werknemers

CAO Voortgezet Onderwijs
Werkgeversverbond VO / VO-raad
107.000 werknemers

CAO Universitair Medische Centra
Nederlandse Federatie van Universitair medische centra
68.000 werknemers

CAO Politie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
62.000 werknemers

CAO Defensie
Ministerie van Defensie
58.000 werknemers

CAO Universiteiten
VSNU
54.000 werknemers

CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
MBO Raad
53.000 werknemers

CAO HBO
Vereniging Hogescholen
46.000 werknemers

CAO Provincies
IPO
11.000 werknemers

CAO Waterschappen
Unie van Waterschappen
10.000 werknemers

CAO Rechterlijke Macht
Ministerie van Veiligheid en Justitie
3.000 werknemers

CAO Onderzoeksinstellingen
Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen
3.000 werknemers