Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Advies- en Arbitragecommissie

In 1984 is de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) Rijksdienst opgericht.

Zij heeft tot taak te adviseren, te bemiddelen en arbitrale uitspraken te doen in geschillen die zich kunnen voordoen in het georganiseerd overleg tussen werkgevers en werknemers in de publieke sector.

Het verschil tussen advies en arbitrage is dat een advies niet en arbitrage wel bindend is. Daarom kan niet eenzijdig om arbitrage worden gevraagd.

Het VSO heeft twee leden naar de Advies- en Arbitragecommissie afgevaardigd: dhr. Evert Verhulp en mw. Diana de Wolff.

http://www.caop.nl/geschillencommissies/aac