Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

WVOI

WVOI

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Leerstoelen

Het VSO is vertegenwoordigd in het overkoepelend bestuur van de Stichting Albeda Leerstoel en de Stichting Ien Dales leerstoel.

De zetels namens het VSO worden bekleed door dhr. Joop Kruuk, mw. Bregje Mollee en er is op dit moment één vacature.

De Albeda Leerstoel aan de Universiteit Leiden bestudeert het veld van de arbeidsverhoudingen in al zijn facetten en richt zich daarbij in het bijzonder op de vorming van arbeidsvoorwaarden in de publieke sector.

De Ien Dales Leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam heeft betrekking op de overheid als arbeidsorganisatie. Belangrijke thema’s zijn de verhouding tussen politiek bestuur en ambtelijke dienst, de kwaliteit van de overheidsorganisatie en haar relatie tot werkgevers en werknemers en de politieke en ambtelijke integriteit van de publieke sector.

Het secretariaat is ondergebracht bij het CAOP.

www.deleerstoelen.nl/de-leerstoelen/bestuur/